påpekande

påpekande
s (-t, -n)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • påpekande — • erinran, påminnelse, anmärkning, påpekande, tillsägelse • kommentar, påpekande, yttrande, förklaring • erinran, påminnelse, anmärkning, påpekande …   Svensk synonymlexikon

  • anmärkning — • invändning, protest, motargument, anmärkning, motsägelse, bestridande • fotnot, not, anmärkning, förklaring, kommentar • kommentar, påpekande, yttrande, förklaring • not, anmärkning, uppskrivning, annotation • erinran, påminnelse, anmärkning,… …   Svensk synonymlexikon

  • erinran — • erinran, påminnelse, anmärkning, påpekande …   Svensk synonymlexikon

  • förklaring — • förklaring, utredning, förtydligande, tolkning, uttydning, klargörande, klarläggande, upplysning • deklaration, uttalande, förklaring, kungörelse • kommentar, påpekande, yttrande, förklaring • fotnot, not, anmärkning, förklaring, kommentar •… …   Svensk synonymlexikon

  • kommentar — • hänvisning, anmärkning, not, kommentar • fotnot, not, anmärkning, förklaring, kommentar • kommentar, påpekande, yttrande, förklaring …   Svensk synonymlexikon

  • påminnelse — • erinran, påminnelse, anmärkning, påpekande …   Svensk synonymlexikon

  • tillsägelse — • erinran, påminnelse, anmärkning, påpekande …   Svensk synonymlexikon

  • yttrande — • yttrande, föredrag, föreläsning, framställning • kommentar, påpekande, yttrande, förklaring • utlåtande, omdöme, yttrande, uttalande, framställning …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”